Citáty


 

Od těch nejmenovaných: :)

 
Odpouštím poprvé, protože dělat chyby je lidské...
Možná odpustím i podruhé, jelikož jsme jen lidé
a někdy prostě potřebujeme více šancí...

Potřetí se pokusím odpustit sám sobě,
že jsem dal šanci i někomu,
kdo vlastně za to nikdy nestál...
 
„Když dlužíte bance 100 dolarů, je to váš problém. Když dlužíte bance 100 milionů dolarů, je to problém banky.“
 
 
Peníze jsou možná spoustě věcí slupkou,
ale ne jádrem.
Koupíš si za ně jídlo, ale ne chuť,
lék, ale ne zdraví,
známé, ale ne přátele,
služebníky, ale ne oddanost,
zábavu, ale ne mír nebo štěstí. 
 
 
 
 
Jan  Werich
Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít. 
 
 
 
Dick Francis
Nejnebezpečnější lži přicházejí od těch,kteří jim věří. 
 
 
 
Confucius
„Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě;
abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině;
abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě;
abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci.“

 
 
Azim Premji

Pokud se lidé nesmějí tvým snům, 
tak jsou tvé sny příliš malé." 

Ilja Grigorjevič Erenburg
Říká se, že čas je nepřítelem lásky. Není to pravda! Čas jen stírá nátěr, tak mizí neupřímný žal, vymyšlené vášně. Pravé city však trvají. 
 
Woody Allen
Sex: Největčí legrace beze smíchu, kterou jsem kdy zažil.
 
Brigitte Bardotová
Časem člověk lituje všech hříchů, kterých se dopustil a také těch, které zapomněla spáchat. 
 
Gaius Valerius Catullus
Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí. 
 
Marcus Tullius Cicero
Při navazování přátelství pečlivě přihlížejme k tomu, abychom nezačali milovat člověka, kterého bychom jednou mohli nenávidět. 
 
Albert Einsten
Jen dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost, tím druhým si ovšem nejsem tak jist. 
 
Ivan Alexejevič Bunin
Lépe než nenávidět a mstít se, je zapomenout a milovat znovu. 
 
Fjodor Michaljovič Dostojevskij
Kdo nemá peněz, je chudý, kdo nemá přátel je chudší, ale kdo nemá srdce, je nejchudší na světě. 
 
Elbert Hubbard 
Nikdy nic nevysvětlujte! Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám i tak uvěří. 
 
Erich Fromm
Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Avšak pravda je opakem: láska znamená milovat. 
 
Miguel de Cervantes y Saavedra 
Není tak těžké za přítele umřít, jako najít takového, aby umírání stálo za to. 
 
Richard Aldington
Láska může být šílená, ale zešílet z ní může člověk jen žárlivostí.
 
Pearl S. Bucková
Žena je kořenem, muž stromem. Strom vyroste vysoko jen tehdy, má-li silné kořeny. 
 
Honoré de Balzac
Cítit, milovat, trpět, obětovat se, bude vždycky obsahem života ženy.
 
Miguel Ángel Asturias
Moudré je milovat anděly a vycházet s čerty. 
 
Jan Werich
Neříkej že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dny, kdy to bude daleko horší. Budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci.

Americké přísloví

Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo.

Jean Dutourd

Přejít ze sna do skutečnosti není tak těžké, je to jedna dvě a člověk se okamžitě přizpůsobí. Těžké je rozhodnout se opustit sen a vstoupit do skutečnosti. Vyžaduje to úžasnou sílu vůle a je to tím těžší, čím víc narostl sen.

Richard Aldington

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu.

Ingrid Bergmanová

Polibek je krásný vynález přírody, jak zastavit řeč, když už jsou slova zbytečná.

Joseph Addison

Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem.

Paul Claudel

Skutečnost, že nás někdo miluje, nás málo uspokojuje. To, co nás činí vskutku šťastnými je, že my můžeme někoho milovat.

ELbert Hubbard

Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád.

Daphne Du Maurierová

Zamilovaní zavírají při líbání oči, protože chtějí vidět srdcem.

Francis Bacon

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele.

Woody Allen

Neodsuzujte masturbaci. Je to sex s někým, koho máme rádi.

Auguste Rodin

Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl.

Vergilius

Cokoli dá ti osud, to snášej, a zvítězíš nad ním. (QUIDQUID ERIT, SUPERANDA OMNIS FORTUNA FERENDO EST)

Matthew Arnol

Ta pravá láska je vždy nešťastná.

Albert Einsten

Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.

Benjamin Franklin  
 
Kdo se vzdá svobody, aby získal jistotu, ztratí nakonec obojí.
 
 
A tentokrát pro změnu Sokrates: :) 
 
 • Athény jsou jako ospalý kůň, a já jsem komár, který ho chce probudit a vrátit do života. 
 • Existuje jen jedno dobro, a to je vědění. Existuje jen jedno zlo, a to je nevědomost.
 • Jenom se ožeň, beze všeho. Dostaneš-li dobrou ženu, budeš výjimkou, dostaneš-li zlou, zůstaneš filozofem.
 • Určitě se ožeň. Když dostaneš dobrou ženu, budeš šťastný. Když špatnou, staneš se filozofem
 • Kdo chce pohnout světem, ať hne nejdřív sám sebou.
 • Milá dcero, když běžíš křovím, tak nevíš, který to byl trn.
  (Tento výrok vyřkl k ženě, která tvrdila, že je otcem jejího dítěte.)
 • Na světě  je tolik věcí, které nepotřebuji! 
 • Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.
 • Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít.
 • Nemá být koráb zakotven jen jednou kotvou a život na jediné naději. 
 • Není pravda, že každý se bojí smrti, neboť nikdo neví, zda není naopak pro člověka nejvyšším požehnáním
 • Opravdová moudrost je v poznání vlastní nevědomosti.
 • Radost musíme čerpat ne z jiných, ale ze sebe.
 • Špatní lidé žijí, aby jedli a pili, dobří lidé jedí a pijí proto, aby žili.
 • Ten, kdo ví, co je správné, také správně činí.
 • Život nepodrobený zkoumání nemá cenu žít.
 • Poznání je neskonale cennější než všechny požitky světa.